شرکت دیده بان سیستم آبتین سازه

با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین دریچه‌ای جدید باز نموده‌ایم

roadeye
roadeye

با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین دریچه‌ای جدید باز نموده‌ایم

نتایج جستجو:

مدیریت روسازی راه Pavement management

مدیریت روسازی راه Pavement managementفرایند برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری و تعمیر شبکه‌های راه و دیگر زیرساخت‌های اطراف به منظور بهینه‌سازی شرایط روسازی کل شبکه است.

ادامه مطلب »

شاخص خرابی PCI

نمونه‌ای از پردازش تصویر خرابی سطح راه به منظور خروجی مساحت سطح خرابی و نوع خرابی و تولید شاخص PCI را ببینید. و به اشتراک

ادامه مطلب »