شرکت دیده بان سیستم آبتین سازه

با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین دریچه‌ای جدید باز نموده‌ایم

roadeye
roadeye

با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین دریچه‌ای جدید باز نموده‌ایم

مدیریت روسازی راه Pavement management

مدیریت روسازی راه Pavement managementفرایند برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری و تعمیر شبکه‌های راه و دیگر زیرساخت‌های اطراف به منظور بهینه‌سازی شرایط روسازی کل شبکه است.

ادامه مطلب »

شاخص خرابی PCI

نمونه‌ای از پردازش تصویر خرابی سطح راه به منظور خروجی مساحت سطح خرابی و نوع خرابی و تولید شاخص PCI را ببینید. و به اشتراک

ادامه مطلب »